Meeting with Transport Hon. Minister Ian Borg

Screen Shot 2018-07-17 at 00.01.14.png

The new committee of the Bicycle Advocacy Group met with Transport Minister Hon. Ian Borg to discuss its ideas and how it can drive change to prioritise sustainable transport in Malta. A fruitful meeting ensued which will provide grounds for future collaboration.

 

"Il-Ministru Borg qal li din il-laqgħa kienet importanti, kemm minħabba d-diskussjoni li saret kif ukoll bħala opportunità biex hu jiltaqa’ mal-membri l-ġodda li llum jiffurmaw parti mill-board tal-BAG. Il-Ministru qal li laqgħat u diskussjonijiet bħal dawn huma essenzjali sabiex jagħtu opportunità lill-istakeholders kollha biex jifhmu lil xulxin aħjar.“

Il-Ministeru huwa kommess li jkompli jaħdem għal mezzi alternattivi tat-trasport bħala parti mill-istrateġija tal-Gvern biex nindirizzaw il-konġestjoni u t-tniġġis. Ħerqan biex nara diskussjonijiet simili bejn l-awtoritajiet tat-trasport li jaqgħu taħti u gruppi oħra bħal dawn, fl-ispirtu ta’ din l-istess strateġija”, qal il-Ministru Ian Borg." Il-Ministru Ian Borg f’diskussjonijiet mal-Bicycle Advocacy Group One News